top of page
DiD_25.jpg

Medlem

Hvorfor medlemsskap i et takseringsforbund?

Det er flere viktige momenter i det å være medlem i et takseringsforbund. Man har en administrasjon og dermed har man blant annet en stemme som kan veilede politikere når yrket reguleres. Man har også et felleskap og et nettverk som er svært viktig for mange takstmenn som arbeider alene hver eneste dag.

Som medlem i Byggmestrenes Takseringsforbund får du tilgang til våre medlemsfordeler hvor noen av disse er listet opp under. Forhandleren.no er en av våre samarbeidspartnere som leverer en del av fordelene for våre medlemmer.

Sjekk om du kan fradrag på kontingenten (fagforeningsfradrag), klikk her!  

Veien videre

Som forbund kreves det at alle sertifiserte takstmenn innehar riktig kompetanse og holder seg oppdatert ved evt. endringer i bransjen.

  • Oppdatert kunnskap (fagsamlinger, nettkurs)

  • Gjennomførte oppdrag/rapporter (3-års periode)

  • Betaling av årlig avgift (aktivt/passivt)

Kontakt

Jeg ser alltid etter nye og spennende muligheter. Gjør du det? Kontakt meg. 

TLF: 333 13 400

bottom of page